Sunday, June 7, 2009

Smk Abi Profile
1. Bentukperisai: melambangkan keteguhan dan ketahanan sekolah.

2. Warnakuning: melambangkan lokasisekolah yang dikelilingiolehsawah padi.

3. Warnamerah: melambangkan keberanian dan semangat tinggi.

4. Obor: melambangkan ilmu yang sentiasa marak menyala.

5. Buku: melambangkan membaca adalah budaya sekolah.

Tabung Ayam